uadasia

usługi xero

W naszej firmie można wykonać kserokopie czarno – białe jak i kolorowe. Stosowane urządzenia zapewnią doskonałą jakość kserokopi czarno – białej oraz wielobarwnej. Dodatkowo oferujemy kopie oryginałów na folii kserograficznej lub na kalce.

Swoje usługi polecamy:

Bankom i instytucjom finansowym:
sprawozdawczość, zestawienia finansowe, formularze, obwieszczenia i inne dokumenty

Instytucjom sportowym:
broszury, plakaty małego formatu, broszury, reklamówki.


Przedsiębiorstwom handlowym i przemysłowym:
formularze, cenniki, druki firmowe, plakaty małego formatu.

Kościołom:
gazetki kościelne, obwieszczenia, śpiewniki.

Urzędom:
formularze, zarządzenia, obwieszczenia.
Szkołom, uczelniom i innym instytucjom kształcącym:
plany lekcji, testy, materiały dydaktyczne, ankiety.

U Adasia